บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบและจัดทำ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ โบชัวร์ แคตตาล็อค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด


119/297 ซอยนวมินทร์101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/297 ซอยนวมินทร์101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559014272
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลายอาร์ต กราฟฟิกเฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*