บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด"

บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างวางระบบติดตั้งเดินสายแลนไฟเบอร์ออฟติค (ใยแก้วนำแสง) สายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด


44 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559014311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาน ซัพพลายเออร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*