บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด


231/52 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

231/52 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559014400
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มารีน คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*