บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด"

บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและปลีก ยางรถยนต์ นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์แมกซ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด


843 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

843 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด

ได้แก่ 0105559014442
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นพี ไทร์ ยางทอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*