บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด"

บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจกีฬา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านกีฬา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาชีพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด


60/1 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/1 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด

ได้แก่ 0105559014515
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกษมบัณฑิต เอฟซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*