บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายฮาร์ดแวร์ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ และของตกแต่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


33/44 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/44 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559014558
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลิป อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*