บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด"

บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือดอุปกรณ์ที่ใชในงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด


169/98 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

169/98 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ว. เมคคานิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด

ได้แก่ 0105559014566
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ว. เมคคานิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*