บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำนา ทำสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด


99 ซอยรามอินทรา 50 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 ซอยรามอินทรา 50 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559014582
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*