บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด"

บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็ก และพัฒนาการศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด


5 ซอยรามคำแหง118 แยก30 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยรามคำแหง118 แยก30 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด

ได้แก่ 0105559014591
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนเชอร์คิดส์ เพลย์แอนด์เลิร์น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*