บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด"

บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ผลิต น้ำหอม ยาหม่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด


55/28 หมู่บ้านแลนซีโอ ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/28 หมู่บ้านแลนซีโอ ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด

ได้แก่ 0105559014647
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอ ไนส์ เอทูเค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*