บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ติดตั้งระบบทุกประเภทของอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด


12/11 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/11 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559014655
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลัส ทรี กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*