บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาช่างไฟฟ้า ระบบประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


41/3 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 10 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/3 ซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 10 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559014680
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีทีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*