บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด


1124/5-7 ซอยลาดพร้าว 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1124/5-7 ซอยลาดพร้าว 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559014728
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วาคาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*