บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด"

บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกและขายส่ง อาหาร เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด


330-334 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

330-334 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105559014744
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มั่นคงเจริญ ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*