บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด"

บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการนำเข้า-ส่งออก พืชผลทางการเกษตร ผลไม้แปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด


99/57 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 31 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/57 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 31 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105559014787
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*