บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด"

บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการเกี่ยวกับการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การให้คำแนะนำด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด


9/12 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-15 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/12 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11-15 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105559014825
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอสวีพี สอบบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*