บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด"

บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม สำรวจ ติดตั้งอุปกรณ์ที่สื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด


121/177 หมู่บ้านมนชญา 1 ซอยสายไหม 21 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

121/177 หมู่บ้านมนชญา 1 ซอยสายไหม 21 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด

ได้แก่ 0105559014949
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิ่งมงคล เทเลคอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*