บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมา ขายไป สินค้า อุปโภคบริโภคทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


48/596 ซอยนิมิตรใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/596 ซอยนิมิตรใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559014957
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิคอร์น เวิลด์ ไวด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*