บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการขายส่งเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด


33/65 ซอยนวมินทร์ 85 แยก 2-1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/65 ซอยนวมินทร์ 85 แยก 2-1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559014981
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มหนึ่ง อินโนเท็คชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*