บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด"

บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดซื้อจัดหา และจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด


9/147 ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/147 ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด

ได้แก่ 0105559015023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอโอเอ็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*