บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด"

บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และอะไหล่รถจักรยานยนต์และจักรยานทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด


308,310,312 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

308,310,312 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคอนันต์ มอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*