บริษัท อรรถคดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อรรถคดี จำกัด"

บริษัท อรรถคดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อรรถคดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อรรถคดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านกฎหมาย รับว่าความ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อรรถคดี จำกัด


220 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อรรถคดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

220 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท อรรถคดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อรรถคดี จำกัด

ได้แก่ 0105559015040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อรรถคดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อรรถคดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*