บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิดทั้งแบบสดและแห้ง และอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด


57/59 ซอยพระรามเก้า45 (ถนนเสรี 5) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/59 ซอยพระรามเก้า45 (ถนนเสรี 5) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย พี.เอส. ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*