บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด"

บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับปรึกษาทางด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด


65 ซอยภาษี 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 ซอยภาษี 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด

ได้แก่ 0105559015139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีเอ็มที ดับเบิ้ลยูเค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*