บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด"

บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบครองสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มที่ไม่ได้ดำเนินงานในธุรกิจการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด


1 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด

ได้แก่ 0105559015163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไนน์พี แอนด์ พี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*