บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด"

บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการรับบริหารบุคคลากร จัดสัมนาเผยแพร่เทคนิคการเรียนรู้ ด้วยสื่อการสอนสมัยใหม่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด


43/90 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 12 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/90 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 12 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด

ได้แก่ 0105559015198
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพีเอ็น 7373 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*