บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด"

บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย กระเป่าเดินทาง กระเป่านักเรียน กระเป่าของชำร่วยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด


91 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015252
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คัลเลอร์ เลเธอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*