บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์จากไม้ เหล็ก สแตนเลส และอะคริลิกทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด


7/2 หมู่ที่ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/2 หมู่ที่ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ที ซี ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*