บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด"

บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกผลไม้และผักสดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด


826/18 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

826/18 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด

ได้แก่ 0105559015287
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอ.เค.ผลไม้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*