บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด"

บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด


67 ซอยพัฒนเวศม์ 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

67 ซอยพัฒนเวศม์ 1 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูดินาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015309
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูดินาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*