บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด"

บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด


34 ซอยโกสุมรวมใจ 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

34 ซอยโกสุมรวมใจ 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท อภิรมเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0105559015333
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อภิรมเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*