บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด"

บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการขายปลีกและส่งสินค้าประเภท เครื่องประดับแฟชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด


903/67 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

903/67 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559015341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คีมค้อนทั่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*