บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด"

บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย นำเข้า รับบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบโทรทัสน์วงจรปิด ระบบสื่อสาร ระบบกันขโมย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด


116 ซอยบางบอน 1 ซอย 19 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

116 ซอยบางบอน 1 ซอย 19 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด

ได้แก่ 0105559015384
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*