บริษัท พีพัล ทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพัล ทรี จำกัด"

บริษัท พีพัล ทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพัล ทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพัล ทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านไอที จำหน่ายซอฟต์แวร์และวางระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพัล ทรี จำกัด


56/1 ซอยคลังมนตรี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพัล ทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/1 ซอยคลังมนตรี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท พีพัล ทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพัล ทรี จำกัด

ได้แก่ 0105559015406
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพัล ทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพัล ทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*