บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด"

บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการในด้านซอฟแวร์และเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด


222/306 หมู่บ้านโนเบิลจีโอ หมู่ที่ 3 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/306 หมู่บ้านโนเบิลจีโอ หมู่ที่ 3 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105559015465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เช็คดิจิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*