บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด"

บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด


107 ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

107 ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015481
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*