บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด"

บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษา แนะนำ รับบริการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด


127/51 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8-1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/51 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8-1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด

ได้แก่ 0105559015520
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค ที ไอ เอ็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*