บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด"

บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดอบรม สัมนา จัดเลี้ยง จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด


3/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด

ได้แก่ 0105559015538
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เข็มทิศ ปัญญา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*