บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด


29/123 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/123 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559015589
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดู ยามาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*