บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการดูแลสมาชิกด้านสุขภาพ ให้บริการคำแนะนำรายการตรวจสุขภาพรายปีแก่สมาชิก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด


2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559015619
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวลบี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*