บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด"

บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกเครื่องมือเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับคุณแม่ และเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด


36 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด ตั้งอยู่ที่

36 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด

ได้แก่ 0105559015643
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบบี้ณาณาชา คิดส์ แอนด์ มัม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*