บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด"

บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด


2 ซอยจันทน์ 2 แยก 1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยจันทน์ 2 แยก 1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105559015678
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*