บริษัท พรีม15 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีม15 จำกัด"

บริษัท พรีม15 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีม15 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีม15 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีม15 จำกัด


95/4 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีม15 จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/4 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท พรีม15 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีม15 จำกัด

ได้แก่ 0105559015694
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีม15 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีม15 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*