บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด"

บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ นำผลไม้ สุรา เบียร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด


79/209 ซอยรามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/209 ซอยรามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด

ได้แก่ 0105559015759
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามส่งเสริมการค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*