บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด"

บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด


3654 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด ตั้งอยู่ที่

3654 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด

ได้แก่ 0105559015830
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิตยาไก่ย่าง 58 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*