บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด"

บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าที่ดิน อาคาร โรงเรือน อสังหาริมทรัพย์ และเครื่องมือ เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด


51/40 ซอยสุขุมวิท23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/40 ซอยสุขุมวิท23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105559015899
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เค.พี.ฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*