บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด"

บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจโรงแรม ขายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด


19/1-3 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/1-3 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559015902
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*