บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด"

บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด


301/27 ซอยพานิชอนันต์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

301/27 ซอยพานิชอนันต์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559015911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพลน บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*