บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด"

บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไข เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด


13 ซอยพุทธบูชา 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

13 ซอยพุทธบูชา 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด

ได้แก่ 0105559016011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิร์คเซอร์วิส2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*