บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด"

บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด


69/91 ซอยนิมิตใหม่ 49 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/91 ซอยนิมิตใหม่ 49 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016275
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซากานะ เฮลท์แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*